O nás

Občanské sdružení Elvíra

Vznik občanského sdružení

Podnětem k založení sdružení byla naše láska k práci s dětmi a cíle, které v té době nebyla schopná zaštítit žádná z organizací v našem okolí. Přišla na řadu myšlenka na založení vlastní organizace. Po několikaměsíčních přípravách jsme odeslali žádost na ministerstvo vnitra, kde bylo 25. Září 2013 oficiálně založeno a zaregistrováno „Občanské sdružení Elvíra“.

Naše cíle

Od počátku byl náš hlavní cíl volnočasové aktivity pro děti, které nadále zůstávají naší prioritou. Naším cílem je snaha o smysluplné využití volného času dětí, bez moderní techniky, při kterém se nebudou nudit, dozví nebo naučí se něco nového a čas strávený s námi se zařadí mezi jejich šťastné zážitky. Naše cíle se však rozšířili o další zájmy. Těmy jsou cílené začleňování dětí z pěstounské péče, dětí z dětských domovů, jinak různě znevýhodněných dětí (ať už sociálně, či zdravotně) a dětí z odlišného prostředí a podmínek mezi děti z běžných rodin. Naše praxe nás přesvědčila o tom, že toto je oblast, která je nejen v našem okrese opomíjená. Je spousta organizací, které se věnují aktivitám a akcím pro děti většinou jen z jedné z výše zmíněných skupin. Velmi okrajově se stává, že by se promísilo větší množství dětí, vycházejících z různých podmínek. Toto je však situace, která zvyšuje pravděpodobnost jejich další separace, nezačleňuje je do širších kolektivů a nepodporuje jejich přirozené zařazení do běžného života. A to jsme se rozhodli změnit.

Každé dítě, ať už je jakékoliv, má právo na spokojené a šťastné dětství, má právo na to, mít stejné zážitky a vzpomínky, jako každé jiné dítě. Pokud je to alespoň trochu v našich silách a možnostech, snažíme se vzít na naše akce každé dítě, které by se rádo zúčastnilo, nehledě na jeho omezení. Různorodost skupiny zvyšuje navzájem v dětech toleranci, jejich budoucí schopnosti spolupráce v kolektivu, jejich ohleduplnost. Především učí děti, že ne všechno co je jiné, je špatné.

Naše Akce

Během roku pořádáme několik různých akcí. Snažíme se ve většině případů kopírovat školní prázdniny. Každá z našich akcí má jiný záměr a jiný charakter. Snažíme se oslovit a zaujmout co nejširší skupinu dětí a vyhovět jejich zaměření. Naše akce začínají na pravidelných hodinových akcích, na kterých mají především nové děti možnost seznámit se s týmem vedoucích a s dalšími dětmi. Dále pak pořádáme jednodenní výlety a soutěžní turnaje, kterých se mohou zúčastnit i rodiče a širší rodiny. Ve školním roce máme i pobytové mini tábory 2-5ti denní s různým tematickým programem. Největší naší akcí jsou dva turnusy letního tábora. Kapacita našich akcí je podle typu akce přibližně od 20 do 85 dětí. Místa konání jednotlivých akcí jsou různá. Některé z akcí pořádáme v našem okolí a na jiné zase vyjíždíme autobusem nebo vlakem na různá zajímavá místa naší země. Na delší pobytové akce jsme si v poslední době oblíbili krásné a čisté prostředí Orlických hor.

Členská základna

Všichni naši vedoucí jsou lidé se zkušenostmi s dětmi získanými nejen výchovou vlastních ratolestí, praxí na dětských táborech, pořádáním akcí pro děti, vzděláním ale také průběžným a neustálým zvyšováním kvalifikace v oboru pedagogiky, psychologie, výtvarných a volnočasových aktivit a první pomoci a zdravovědě. Máme v týmu zkušené zdravotníky, školené na péči o děti, naši vedoucí jsou školeni Českým Červeným Křížem na první pomoc a bezpečnost práce při pořádání akcí s dětmi, máme školené pedagogické pracovníky, výtvarné asistenty, pracovníky proškolené na téma náhradní rodinné péče a pěstounskou péči a spoustu dalších odborných dovedností. O kvalitě našeho týmu svědčí bezesporu i spolupráce s Odborem sociálně-právní ochrany dětí. Dále spolupracujeme s organizacemi, které se zabývají náhradní rodinnou péčí a doprovázením těchto rodin a s dětskými domovy. Vedoucí se v naši organizaci rovněž přátelí již řadu let a stýkame se nejen na táborech a akcích, ale oslavujeme společně narozeniny, chodíme společně na hory a výlety. Zkrátka u nás se máme všichni rádi a jsme výbornou partou. Rádi ale přivítame i každého nováčka, který bude sdílet naše nadšení a cíle a bude společně s námi ctít hodnoty, jako jsou fér komunikace, profesionalita, kultivovaná zábava, tvořivost a rozmanitost.

Největší sílou a hodnotou našeho týmu je především vědomí, že všichni členové kolektivu pracují na našich akcích jako dobrovolníci, ve svém volném čase po zaměstnání a bez nároků na jakýkoliv honorář, jen s upřímným nadšením a láskou pro práci s dětmi. Největším oceněním pro nás jsou dětské úsměvy a dětský smích!

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Zavřít.